Fabulous Animal is a research project,  a method and an attitude. It is a feminist approach to dance and movement and a performative project aimed at re-wilding the body and shedding imposed gendered movement habits. In this multi-artform exhibition Zosia Jo presents a snap shot of her current practice through photography, film and an experiential installation. 

 

Step into the creature's den and find your own Fabulous Animal

Featuring photography by Grace Gelder (UK) and Mostafa Abdel-Aty (Egypt), film by Zosia Jo and Ruth Jones, design by Ruth Stringer and sound by AcouChristo (Christopher Young). 

SPECIAL EVENTS @ CardiffMADE 

On opening night meet the artists, have a drink and enjoy an informal Q&A about the work

Tuesday 25th February 7pm 

On International Women's Day see a live performance iteration by Zosia Jo alongside the exhibition

Sunday 8th March 5pm 

Booking essential

Agwedd, method a ffordd i mewn ydy’r prosiect ymchwil Anifail y Chwedlau. Mae hwn yn fordd i mewn ffemenistaidd i ddawns a symud, ac yn brosiect perfformio sydd yn anelu at ail-wylltio’r corff a diosg arferion symud caeth dyn a dynes. Yn yr arddangosfa aml-gyfrwng celfyddydol hon mae Zosia Jo yn cyflwyno cipolwg ar ei gwaith cyfredol drwy ffotograffiaeth, ffilm a gosodiad arbrofol.

Ewch dros drothwy ffau’r creadur a darganfod eich Anifail Chwedlonol eich hun

 

 

Yn cynnwys ffotograffiaeth Grace Gelder (UK) a Mostafa Abdel-Aty (Yr Aifft), ffilm gan Zosia Jo a Ruth Jones, dyluniad gan Ruth Stringer a sain gan AcouChristo (Christopher Young).  

 

 

SPECIAL EVENTS @ CardiffMADE 

 

Dewch i gwrdd â’r artistiaid ar y noson agoriadol, cael diod a mwynhau sesiwn holi anffurfiol am y gwaith

 

Dydd Mawrth Chwefror 24ain 7pm 

 

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched gwyliwch greu perfformiad byw gan 5pm 

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Vimeo Classic
  • Instagram Social Icon