Fabulous Animal is a research project,  a method and an attitude. It is a feminist approach to dance and movement and a performative project aimed at re-wilding the body and shedding imposed gendered movement habits. In this multi-artform exhibition Zosia Jo presents a snap shot of her current practice through photography, film and an experiential installation. 

Step into the creature's den and find your own Fabulous Animal​

Featuring photography by Grace Gelder (UK) and Mostafa Abdel-Aty (Egypt), film by Zosia Jo and Ruth Jones, design by Ruth Stringer and sound by AcouChristo (Christopher Young). 

Agwedd, method a ffordd i mewn ydy’r prosiect ymchwil Anifail y Chwedlau. Mae hwn yn fordd i mewn ffemenistaidd i ddawns a symud, ac yn brosiect perfformio sydd yn anelu at ail-wylltio’r corff a diosg arferion symud caeth dyn a dynes. Yn yr arddangosfa aml-gyfrwng celfyddydol hon mae Zosia Jo yn cyflwyno cipolwg ar ei gwaith cyfredol drwy ffotograffiaeth, ffilm a gosodiad arbrofol.

Ewch dros drothwy ffau’r creadur a darganfod eich Anifail Chwedlonol eich hun

Yn cynnwys ffotograffiaeth Grace Gelder (UK) a Mostafa Abdel-Aty (Yr Aifft), ffilm gan Zosia Jo a Ruth Jones, dyluniad gan Ruth Stringer a sain gan AcouChristo (Christopher Young). 

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Vimeo Classic
  • Instagram Social Icon