003A5540-2_.jpg

Fabulous Animal

Fabulous Animal is a research project,  a method and an attitude. It is a feminist approach to dance and movement and a performative project aimed at re-wilding the body and shedding imposed gendered movement habits. In this multi-artform exhibition Zosia Jo presents a snap shot of her current practice through photography, film and an experiential installation. 

 

Step into the creature's den and find your own Fabulous Animal

 

Featuring photography by Grace Gelder (UK) and Mostafa Abdel-Aty (Egypt), film by Zosia Jo and Ruth Jones, design by Ruth Stringer and sound by AcouChristo (Christopher Young). 

Agwedd, method a ffordd i mewn ydy’r prosiect ymchwil Anifail y Chwedlau. Mae hwn yn fordd i mewn ffemenistaidd i ddawns a symud, ac yn brosiect perfformio sydd yn anelu at ail-wylltio’r corff a diosg arferion symud caeth dyn a dynes. Yn yr arddangosfa aml-gyfrwng celfyddydol hon mae Zosia Jo yn cyflwyno cipolwg ar ei gwaith cyfredol drwy ffotograffiaeth, ffilm a gosodiad arbrofol.

 

Ewch dros drothwy ffau’r creadur a darganfod eich Anifail Chwedlonol eich hun

 

 Yn cynnwys ffotograffiaeth Grace Gelder (UK) a Mostafa Abdel-Aty (Yr Aifft), ffilm gan Zosia Jo a Ruth Jones, dyluniad gan Ruth Stringer a sain gan AcouChristo (Christopher Young).